Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne w praktyce


WPROWADZENIE

Przywództwo transformacyjne i przywództwo charyzmatyczne to style rozwijane na świecie od wielu dekad. Szczególnie popularne stały się one w latach 90-tych XX wieku. Badania prowadzone w wielu organizacjach pokazują, że są to bardzo skuteczne style przywódcze. Liderzy transformacyjni i charyzmatyczni potrafią bardzo skutecznie inspirować swoje otoczenie. Potrafią także sprawnie motywować pracowników, zwiększają poziom ich innowacyjności, rekonstruują też ich system moralny. To szkolenie pozwoli uczestnikom poznać podstawowe założenia dotyczące przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Zaprojektują oni osobistą „mapę rozwoju” lidera transformacyjnego. Bardzo ważną część szkolenia stanowi nauka technik tworzenia podmiotowych relacji z otoczeniem. To podstawa budowania efektywnego przywództwa, które skutecznie „transformuje” otoczenie.


DLA KOGO?

Szkolenie przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego

przeznaczone jest dla menadżerów, top-menadżerów i specjalistów, którzy piastują, lub będą piastować stanowiska kierownicze i chcą uczyć się skutecznych umiejętności przywódczych i technik efektywnego zarządzania ludźmi.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia jego Uczestnicy będą dobrze rozumieli, czym jest skuteczne przywództwo. Będą potrafili też odróżnić klasyczne przywództwo transakcyjne od przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Dowiedzą się, jak efektwynie komunikować swą wizję pracownikom i jak budować z nimi partnerskie relacje - to klucz do odnoszenia sukcesów organizacyjnych. Uczetnicy poznają też znaczenie zarządzania opartego na wartościach. W trakcie szkolenia każdy będzie miał sposobność zdiagnozować swój aktualny styl przywództwa, poznać skuteczne techniki liderskie i opracować osobistą "mapę zmiany lidera".  


PROGRAM SZKOLENIA

1 Przywództwo transformacyjne. Czym jest transformacja?

2 Cechy osobowościowe i behawioralne przywódców transformacyjnych.

3 Etapy budowania własnego stylu transformacyjnego.

4 Komunikacja podmiotowa w procesie przewodzenia transformacyjnego.

5 Umiejętność skutecznego komunikowania wizji swemu otoczeniu.

6 Katalog działań niekonwencjonalnych, inspirowanie "nowej" kultury organizacyjnej.

7 Przywództwo charyzmatyczne. Charyzma.

8 Czy charyzma jest wrodzona? Czy można się jej nauczyć? Proces uczenia. Jak to osiągnąć?

9 Fundamentalne wymiary charyzmy lidera.

10 Trening budowania komunikacji partnerskiej i wewnętrznego, asertywnego skryptu lidera.

11 Skuteczne wpływanie na innych. Jak modyfikować złe wzorce postępowania w sposób etyczny.

12 Zarządzanie przez wartości – podstawowa umiejętność efektywnych liderów transformacyjnych i charyzmatycznych.

13 Zjawisko samoaktualizacji – klucz do rozwijania swego stylu przywódczego.  

14 Modelowanie własnych działań. Samoaktualizacja i dojrzewanie lidera. Nieustanne uczenie się.


METODY SZKOLENIOWE

- Mini-wykłady

- Symulacje technik i kompetencji liderskich w parach i małych grupach.

- Praca z trenerem nad doskonaleniem określonych umiejętności.

- Praca indywidualna uczestników - cząstkowe "zadania domowe"

- Symulacja pracy w małym zespole – gra menadżerska


DARMOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje móją książkę "Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne"