Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Pozafinansowe metody motywowania pracowników


WPROWADZENIE

Okazuje się, że tradycyjne metody motywowania, czyli metody motywacji finansowej nie zawsze bywają skuteczne. Z reguły działają one tylko w przestrzeni krótkoterminowej. Dużo lepsze efekty dają metody pozafinansowej motywacji pracowników. Są to strategie, które służą zaspokajaniu ich potrzeb psychologicznych i społecznych. Najważniejsze potrzeby pracowników to potrzeba szacunku, potrzeba autonomii i potrzeba afiliacji (czyli bycia z innymi ludźmi). Dzisiaj ludzie już nie pracują tylko po to, aby zarabiać. Chcą w swych miejscach pracy rozwijać się i budować dobre relacje. Na tym szkoleniu Uczestnicy nauczą się, jak zbudować w swych organizacjach system motywacji pozafinansowej. Dowiedzą się, jak motywować pracowników poprzez zaspokajanie ich potrzeb psychologicznych, społecznych i komunikacyjnych. Bardzo ważną część szkolenia stanowi nauka tzw. komunikacji podmiotowej – najpotężniejszego narzędzia skutecznej komunikacji pozafinansowej.


DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla menadżerów, top-menadżerów i specjalistów pracujących w organizacjach biznesowych lub organizacjach pierwszego i trzeciego sektora. To propozycja dla osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności dotyczące skutecznego motywowania pracowników.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia jego Uczestnicy będą znali skuteczne metody motywowania pracowników. Przede wszystkim dowiedzą się, jak implementować w swych organizacjach metody motywacji pozafinansowej. Poznają też efektywne techniki komunikacji wewnętrznej i techniki przywódcze, które skuteczne motywują pracowników.


PROGRAM SZKOLENIA

1 Koncepcje dotyczące motywacji ludzi w organizacjach.

2 Teoria motywacji Abrahama Maslowa. Jej wartość dla współczesnych organizacji.

3 Błędy motywacyjne popełniane przez menadżerów.

4 Fałszywe stereotypy dotyczące skutecznego motywowania. Dlaczego klasyczne metody motywacyjne nie działają, lub są skuteczne tylko w krótkiej przestrzeni czasu?

5 Oczekiwanie pracowników wobec współczesnych organizacji i ich liderów.

6 Koncepcja trzech fundamentalnych potrzeb psychologicznych Susan Fowler – potrzeba autonomii, relacyjności, kompetencji. Motywacyjny system typu ARK.

7 Rola bardzo dobrej komunikacji wewnętrznej w organizacji dla skutecznego motywowania pracowników i obniżenia poziomu ich rotacji.

8 Finansowe a pozafinansowe metody motywacyjne. Które są skuteczniejsze?

9 Trzy grupy elementów motywacyjnych w organizacji a) elementy materialne pieniężne, b) elementy materialne pozapieniężne, c) elementy niematerialne

10 Kreowanie „life-work balance” jako skuteczna technika motywacyjna.

11 Motywowanie pracowników poprzez ich partycypację w zarządzaniu.

METODY SZKOLENIOWE

- Mini-wykłady

- Case studies

- Skuteczne metody motywacyjne – gra

menadżerska


DARMOWY E-BOOK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje mój e-book „Efektywna komunikacja interpersonalna i asertywność menadżerska. Podstawowe narzędzia dla liderów, menadżerów i HR-owców”.