Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Szkolenie komunikacji wewnętrznej


WPROWADZENIE

Umiejętności związane z komunikacją interpersonalną to najważniejsze „umiejętności miękkie” menadżerów i liderów. Proces zarządzania ludźmi w aż 90% składa się z komunikowania z innymi ludźmi i budowania z nimi relacji. To aspekt działania, którego po prostu nie można zaniedbać. Komunikacja interpersonalna i komunikacja wewnętrzna to zjawiska złożone, ich jakość jest wypadkową bardzo wielu czynników. Na tym szkoleniu Uczestnicy poznają te czynniki. Dowiedzą się, jakie są najważniejsze zasady skutecznej komunikacji menedżerskiej i wewnętrznej. Poznają różnicę pomiędzy komunikacją podmiotową i instrumentalną - dowiedzą się, jak skutecznie rozwinąć ten pierwszy styl komunikacji. Warsztat obejmuje też intensywny trening: komunikacji asertywnej, sztuki aktywnego słuchania, metod skutecznego prowadzenia zebrań i etycznego wywierania wpływu na pracowników/współpracowników. To szkolenie bardzo znacząco wzbogaci Twój styl komunikacji.


DLA KOGO?

Szkolenie komunikacji wewnętrznej przeznaczone jest dla menadżerów, top-menadżerów i specjalistów pracujących w organizacjach biznesowych lub organizacjach pierwszego i trzeciego sektora.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia jego Uczestnicy będą dobrze rozumieli zjawiska związane z komunikacją w organizacjach. Będą potrafili tworzyć efektywne komunikaty odgórne, oddolne i poziome. Zbudują też wewnętrzną postawę asertywną, która pozwoli im dużo efektywnej wpływać na otoczenie. Ponadto poznają techniki aktywnego słuchania i nauczą się zasad efektywnej komunikacji w małych grupach. Poznają też techniki skutecznego wywierania wpływu na podwładnych.


PROGRAM SZKOLENIA

1 Czym jest komunikacja interpersonalna? Komunikacja w organizacjach.

2 Najczęstsze problemy pojawiające się w procesie komunikacji odgórnej, poziomej i oddolnej.

3 Techniki usprawniania komunikacji w organizacji.

4 Styl komunikacji skutecznych liderów.

5 Tworzenie sytemu komunikacyjnego w organizacji.

6 Koncepcja komunikacji podmiotowej. Korzyści dla instytucji i jej pracowników.

7 Komunikaty całościowe w komunikacji odgórnej.

8 Asertywność jako kompetencja komunikacyjna i interpersonalna.

9 Elementy treningu asertywności. Budowania wewnętrznego skryptu asertywnego.

10 Skuteczna komunikacja na zebraniach zespołu. Zarządzanie pracą zespołów.

11 Skuteczne wpływanie na innych. Jak modyfikować złe wzorce postępowania.

12 Efektywne słuchanie. Fundamentalna kompetencja komunikacyjna.

13 Trening aktywnego (asertywnego) słuchania. Bloki w procesie słuchania, pseudosłuchanie.

14 Rozwiązywanie konfliktów w zespole.

15 Efektywna komunikacja pisemna. Budowanie pozytywnego wizerunku.

METODY SZKOLENIOWE

- Mini-wykłady

- Symulacje technik komunikacyjnych w parach.

- Praca z trenerem nad doskonaleniem określonych umiejętności.

- Symulacja pracy w małym zespole – gra

menadżerska


DARMOWY E-BOOK i KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA!

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje za darmo mój e-book „Efektywna komunikacja interpersonalna i asertywność menadżerska. Podstawowe narzędzia dla liderów, menadżerów i HR-owców” oraz książkę "Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne Teoria i praktyka" (kilka rozdziałów książki jest poświęconych komunikacji interpersonalnej w organizacji).


Gratis!


szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji