Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Szkolenie asertywności menadżerskiej i sztuki słuchania


WPROWADZENIE

Asertywność nie jest tak naprawdę „sztuką mówienia NIE”. To sposób rozumienia tego zjawiska, który stał się popularny w latach 60-tych XX wieku i bardzo poważnie zniekształcił znaczenie tego terminu. W rzeczywistości, asertywność to postawa szacunku wobec siebie, a następnie wobec innych ludzi. 

To wysokie poczucie własnej wartości, które jest następnie projektowane na otoczenie. Asertywność jest również bardzo ważną kompetencją menadżerską. Badania pokazują, że asertywni menadżerowie cieszą się największym szacunkiem w swoim otoczeniu.

Z kolei efektywne słuchanie jest jednym z najważnjiejszych wymiarów dobrej komunikacji w organizacji lub zespole. Osoby, które potrafią słuchać cieszą się bardzo dużym szacunkiem i sympatią. Potrafią one bardzo skutecznie motywować otoczenie.

To szkolenie pozwoli Uczestnikom przede wszystkim zbudować wewnętrzny skrypt asertywny. Nauczą się oni zasad komunikacji stanowczej, ale zawsze opartej na szacunku dla innych. Dodatkowo poznają techniki skutecznej obrony przed manipulacją i niesprawiedliwą krytyką. Bardzo ważną część tego szkolenia stanowi trening tzw. asertywnego słuchania. To unikalna kompetencja, która pozwoli budować dobre relacje niemal z każdą osobą.


DLA KOGO?

Szkolenie asertywności menadżerskiej

przeznaczone jest dla menadżerów, top-menadżerów i specjalistów pracujących w organizacjach biznesowych lub organizacjach pierwszego i trzeciego sektora. To propozycja dla osób, które chcą znaczącą wzbogaić swój styl komunikacji i nauczyć się postawy opartej na szacunku DLA SIEBIE I INNYCH.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia jego Uczestnicy będą bardzo dobrze rozumieli zjawisko asertywności. Przede wszystkim zbudują swój wewnętrzny psychologiczny skrypt asertywny tj. postawę szacunku dla siebie, a następnie dla innych ludzi. Uczestnicy nauczą się też skutecznych technik asertywnych, czyli technik obrony przed manipulacją i niesprawiedliwą krytyką. Dodatkowy blok szkolenia będzie poświęcony skutecznej komunikacji interpersonalnej w organizacji i nauce technik dobrej komunikacji.


PROGRAM SZKOLENIA

1 Dwa fundamentalne zjawiska w komunikacji. Komunikacja podmiotowa i instrumentalna. Komunikacja podmiotowa w organizacjach a poziom asertywności menadżerów.

2 Różne sposoby rozumienia asertywności. Postawa asertywna versus postawa agresywna.

3 Wewnętrzny skrypt psychologiczny, a model tworzenia interakcji.

4 Model komunikacji budujący poczucie własnej wartości i godności osobistej.

5 Asertywność w pracy menadżera i lidera. Korzyści dla lidera i zespołu.

6 Trening budowania wewnętrznego asertywnego skryptu.

7 Techniki asertywne. Sposoby obrony przed psychomanipulacją i niesprawiedliwą krytyką.

8 Asertywna komunikacja na spotkaniach zespołu. Stanowczość i budowanie morale grupy.

9 Asertywne słuchanie. Efektywne słuchanie, jako bardzo skuteczna kompetencja w zarządzaniu.

10 Bloki w procesie słuchania. Jak je przezwyciężać?

11 5 technik aktywnego słuchania.

Dodatkowo:

12 Skuteczne wpływanie na innych. Jak modyfikować złe wzorce postępowania.

13 Elementy skutecznej komunikacji odgórnej i poziomej.

14 Rola komunikatów całościowych w zarządzaniu.

15 Efektywne przywództwo oparte na postawie asertywnej. Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne.

METODY SZKOLENIOWE

- Mini-wykłady

- Trening budowania wewnętrznego skryptu asertywnego

- Symulacje technik asertywnych i technik efektywnego słuchania w parach

- Praca indywidualne

- Praca z trenerem nad doskonaleniem określonych umiejętności


DARMOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje moją książkę „Asertywność menadżerska i sztuka słuchania Podstawowe narzędzia dobrej komunikacji w biznesie".

Szkolenie asertywności