Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne, Moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

"Psychologia efektywnej sprzedaży Jak sprzedawać skutecznie i etycznie, budując relację zaufania z Klientem"


Rozdziały w książce:


1 Wprowadzenie. Czym jest psychologia sprzedaży?

2 Podstawowe reguły skutecznej sprzedaży

3 Typy psychologiczne Klientów i skuteczne strategie komunikacji z nimi

4 Psychologiczna analiza sytuacji sprzedażowej

5 Dlaczego ludzie kupują produkty?


6 Etapy sytuacji sprzedażowej

6.1 Przygotowanie

6.2 Trening mentalny Sprzedawcy

6.3 Nasze wartości, nasza misja, nasza wizja

6.4 Rozmowa telefoniczna z Klientem przed spotkaniem

6.5 Spotkanie „oko w oko” z Klientem. Otwarcie. Pierwsze 20 sekund

6.6 Ugruntowanie Klienta w sytuacji, aktywne słuchanie

6.7 Analiza potrzeb Klienta, pytania diagnozujące potrzeby Klienta

6.8 Oferujemy rozwiązanie problemu! Pokazujemy korzyści dla Klienta

6.9 Jak zareagować na obiekcje Klienta?

6.10 Zamknięcie sprzedaży


7 Etyka zawodu Sprzedawcy i etyczne sprzedawanie

8 Zakres obowiązków lidera zespołu sprzedażowego. Coaching indywidualny Sprzedawców i ich motywowanie

9 Skuteczne zarządzanie zespołem sprzedażowym, metody jego efektywnej pracy

10 Efektywna komunikacja w trakcie spotkań zespołów sprzedażowych


Dodatek 1 Tworzenie misji i wizji przedsiębiorstwa sprzedażowego lub zespołu sprzedażowego

Dodatek 2 Trening asertywności

Dodatek 3 Dwadzieścia Trzy Zasady Efektywnej Sprzedaży


  

Już we wrześniu !