Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne, Moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki"


Rozdziały w książce:


Wstęp


I CZĘŚĆ – TEORIA


1 Zarządzanie strategiczne w organizacjach typu for-profit i instytucjach typu non-profit. Trochę historii.


2 Czym zatem jest planowanie i zarządzanie strategiczne?


2.1 Strategia.

2.2 Planowanie i zarządzanie strategiczne.

2.3 Jaka jest natura procesu zarządzania strategicznego?


3 Podział ról przy planowaniu strategicznym, okres objęty planowaniem. Kto powinien planować?

4 Harvardzki model planowania strategicznego.

5 Model planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit autorstwa Johna M. Brysona.


5.1 Zainicjowanie procesu planowania strategicznego i budowanie zgody wśród kluczowych członków organizacji odnośnie kształtu tego procesu.

5.2 Określenie „mandatu społecznego” organizacji non-profit.

5.3 Tworzenie misji.

5.4 Analiza środowiska w celu oceny mocnych i słabych stron instytucji oraz istniejących szans i zagrożeń/wyzwań. Analiza SWOT/analiza SWOC.

5.5 Identyfikacja strategicznych problemów, z jakimi mierzy się organizacja.

5.6 Sformułowanie i zaadoptowanie strategii i planów służących rozwiązaniu problemów organizacji.

5.7 Adaptacja strategii (i planu strategicznego).

5.8 Zdefiniowanie efektywnej wizji na przyszłość.

5.9 Skuteczna implementacja strategii i planów.

5.10 Końcowe oszacowanie i rewizja strategii i planów.


6 Model planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit autorstwa Lynne T. Dean i Lindy Lysakowski.


6.1 Wstępne planowanie procesu planowania strategicznego.

6.2 Podział ról w procesie planowania strategicznego.

6.3 Skanowanie środowiskowe, analiza typu SWOT.

6.4 Posiedzenie wyjazdowe.

6.5 Zdefiniowanie wizji, misji i wartości.

6.6 Ustalenie celów i zadań.

6.7 Strategie i taktyki.

6.8 Ramy czasowe, budżet i zakres odpowiedzialności.

6.9 Finansowanie planu.

6.10 Nasz „produkt”.

6.11 Wzmacnianie zaangażowania zarządu.

6.12 Implementacja planu.

6.13 Monitorowanie i ewaluacja planu.

6.14 Planowanie kolejnego planu.


II CZĘŚĆ – PRAKTYKA

Jak przeprowadzić proces planowania strategicznego w naszej organizacji? 13-krokowy model planowania i zarządzania strategicznego


1 Wstępne zaplanowanie procesu planowania strategicznego. Zainicjowanie tego procesu.

2 Określenie „mandatu społecznego” organizacji.

3 Stworzenie misji organizacji.

4 Zdefiniowanie wizji.

5 Analiza typu SWOT/SWOC.

6 Identyfikacja strategicznych problemów, z jakimi mierzy się organizacja.

7 Określenie celów ogólnych, szczegółowych, strategii i taktyk.

8 Ostateczna adaptacja strategii, czyli precyzyjne zdefiniowanie strategii (i taktyk).

9 Finansowanie implementacji planu i inne zasoby.

10 Skuteczna implementacja strategii i taktyk.

11 Monitorowanie i ewaluacja planu.

12 Planowanie kolejnego planu.

13 Hurra, skończyliśmy!


Podsumowanie

  


Cechy książki:

Liczba stron - 257

Wymiary - 14.5x20.5 cm

Oprawa - miękka
ISBN - 978-83-8126-340-5