Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne, Moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

"Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit"


Rozdziały w książce:


Wstęp

1 Miejsce sektora non-profit we współczesnej ekonomii.

2 Sektor non-profit – trochę teorii.


2.1 Sektor non-profit, a sektor for-profit – podstawowe różnice.

2.2 Badania nad zarządzaniem organizacjami typu non-profit, jako nowe pole badań naukowych.

2.3 Teorie na temat roli sektora non-profit.

2.4. Zarządzanie instytucjami typu non-profit.

2.5. Kultura organizacyjna w instytucjach non-profit.


3 Rola misji, wizji i wartości w organizacjach non-profit.


3.1 Misja.

3.2 Misja, a strategia. Psychologiczna i ekonomiczna wartość misji.

3.3 Tworzenie misji organizacji non-profit.

3.4 Misja jako inspiracja i technika motywacyjna.

3.5 Zarządzanie oparte na misji.

3.6 Znaczenie misji w procesie rekrutacji.

3.7. Wizja.

3.8 Jak napisać wizję organizacji non-profit?


4 Znaczenie wartości w organizacjach typu non-profit.


4.1 Czym są wartości w organizacjach typu non-profit?

4.2 Etyka i transparentność w działaniu organizacji non-profit.


5 Tworzenie skutecznych zarządów w organizacjach non-profit i ich rola.


5.1 Typy zarządów w organizacjach typu non-profit.

5.2 Zakres obowiązków zarządu w organizacji typu non-profit.

5.3 Cechy skutecznych zarządów w organizacjach typu non-profit.

5.4 Efektywne posiedzenia zarządu organizacji non-profit.

5.5 Relacja pomiędzy zarządem, a dyrektorem wykonawczym.

5.6 Ewaluacja zarządu.

5.7 Rola zarządu organizacji non-profit w tworzeniu misji.

5.8 Zakres odpowiedzialności pracowników wobec zarządu.

5.9 Rekrutacja członków zarządu.


6 Dyrektor wykonawczy w organizacji non-profit.


6.1 Zakres obowiązków dyrektora wykonawczego.

6.2 Kompetencje przywódcze dyrektorów w organizacjach typu non-profit.

6.3 Badania nad efektywnością dyrektorów wykonawczych.

6.4 Zmiana dyrektora zarządzającego w organizacji non-profit.


7 Strategiczne zarządzanie w organizacjach typu non-profit.


7.1 Rola strategicznego zarządzania w organizacjach typu non-profit.

7.2 Natura planowania strategicznego.

7.3 Metody zarządzania i planowania strategicznego w organizacjach typu non-profit.

Propozycja 1 ( Kay Sprinkel Grace, Amy McClellan i John A. Yankey)

Propozycja 2 ( Lynne T. Dean i Linda Lysakowski)

Propozycja 3 (John M. Bryson)

7.4 Ocena efektywności organizacji non-profit. Wykorzystanie analizy SWOT.


8 Efektywne przywództwo w organizacjach typu non-profit.


8.1 Znaczenie efektywnego przywództwa w organizacji non-profit.

8.2 Dwa rodzaje przywództwa w organizacjach non-profit.

8.3 Cechy efektywnych przywódców w organizacjach typu non-profit.

8.4 Lider jako: wizjoner, strateg, agent zmiany, coach, polityk i koordynator kampanii fundrisingowych – koncepcja Burta Nanusa i Stephena M. Dobbsa.


9 Efektywna komunikacja w organizacji typu non-profit.


9.1 Znaczenie komunikacji w organizacjach.

9.2 Efektywna komunikacja w zespołach (zarządach, zespołach operacyjnych).

9.3 Komunikacja strategiczna – komunikacja z otoczeniem organizacji non-profit.


10 Alternatywne metody zarządzania organizacją typu non-profit.


10.1 Podejście sytuacyjne i podejście funkcjonalne.

10.2 Zespoły twórczego kształtowania jakości.

  


Cechy książki:

Liczba stron - 352
Wymiary - 148,0 × 210,0 cm
Oprawa - miękka
ISBN - 978-83-946867-0-3