Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Moral leadership

Zarządzanie oparte

na wartościach


Badania, jakie prowadzi się od dekad nad skutecznością organizacji pokazują, że najważniejszym „czynnikiem sukcesu” przedsiębiorstw nie jest ich strategia, sprawny marketing, czy ogromny kapitał. Tym czynnikiem jest przywiązanie do wartości. Organizacje zarządzane w oparciu o wartości potrafią zjednać sobie grono wiernych klientów i to one w czasach kryzysu są najmniej podatne na negatywne skutki takich okoliczności.


Zarządzanie oparte na wartościach („Moral leadership”) to jedna z moich głównych propozycji szkoleniowych. Proponuję Państwu szkolenia in-company, consulting lub sesje indywidualne uczące etapów budowania organizacji zorientowanej na wartości.


Należy pamiętać, że zarządzanie oparte na wartościach nie polega na ogłoszeniu pewnego zewnętrznego manifestu, „wzruszającej” i idealnej misji organizacji. Jest to proces polegający przede wszystkim na tworzeniu wewnątrz organizacji realnych „etycznych relacji”. Relacji, które są manifestacją szacunku zarządu wobec pracowników instytucji.


To pierwszy krok do sukcesu „organizacji etycznej”. Następnie reguły „etycznych relacji” są przenoszone na relacje z klientami i wszystkimi interesariuszami. Głównym etapem procesu zarządzania opartego na wartościach jest stworzenie nowej misji organizacji, w której centralną przestrzenią są wartości etyczne.


Oto program szkoleń/consultingu w obszarze zarządzania opartego na wartościach:


- wprowadzenie do koncepcji zarządzania opartego na wartościach

- orientacja na relacje w organizacji zamiast orientacji na wyniki/wydajność

- relacje dialogowe i asertywne jako metoda budowania etycznej kultury organizacyjnej

- analiza SWOT – czy organizacja jest gotowa na wprowadzenie zarządzania opartego na wartościach? (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń płynących z zewnątrz)

- przygotowanie do procesu tworzenia nowej misji organizacji

- najważniejsze elementy misji „organizacji etycznej”

- przygotowanie planu implementacji misji, wybór strategii i taktyk

- proces adaptacji misji wewnątrz organizacji – implementacja misji na każdym - poziome (lider organizacji/zarząd/management/specjaliści/pracownicy techniczni)

- przygotowanie do procesu tworzenia nowej wizji organizacji

- gry menadżerskie – symulacja procesu tworzenia misji i wizji

- opis działań mających na celu likwidację „symboli nierówności” w organizacji

- partycypacja pracowników w procesie podejmowania ważnych decyzji

- artykulacja misji na zewnątrz, etyczne relacje z klientami

- jakie etyczne zasady przyjmiemy w relacjach z klientami (w procesach sprzedaży, reklamacji itd.)

- komunikacja strategiczna – komunikowanie etycznej misji na zewnątrz organizacji

DARMOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO KLIENTA

Każdy uczestnik otrzymuje moją książkę „Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne” (Znajdują się w niej rozdziały dotyczące zarządzania opartego na wartościach).