Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Moral leadership - zarządzanie oparte na wartościach


WPROWADZENIE

Badania dotyczące skuteczności organizacji pokazują, że najważniejszym czynnikiem ich sukcesu nie jest znakomita strategia, bardzo sprawny marketing, duże wydatki na promocję i reklamę. Tym czynnikiem jest przywiązanie organizacji do wartości etycznych. Zarządzanie oparte na wartościach prowadzi do stworzenia instytucji, które mają bardzo rozwiniętą kulturę organizacyjną i jednoznacznie pozytywny wizerunek na zewnątrz. To powoduje, że klienci stają się lojalni przede wszystkim wobec takich właśnie organizacji. Jednak zarządzanie oparte na wartościach nie polega na stworzeniu misji, która będzie tylko sloganem promowanym na zewnątrz. Muszą być to realne działania oparte na wartościach. Te działania zawsze powinny zaczynać się od zbudowania etycznych relacji wewnątrz organizacji, w odniesieniu do każdej sytuacji i interakcji. Potem „etyka relacji” jest implementowania w relacjach z klientami i ważnymi interesariuszami. To szkolenia pozwoli zbudować uczestnikom mapę działań służących stworzeniu organizacji działającej w oparciu o wartości. Uczestnicy przeprowadzą analizę SWOT pod kątem etycznego zarządzania i napiszą nową misję opartą na wartościach. Proces tworzenie misji będzie też treningiem tworzenia koalicji wewnątrzorganizacyjnej jednoznacznie skoncentrowanej wokół wartości. Bardzo istotną część szkolenia stanowi trening budowania etycznego systemu komunikacji wewnątrz organizacji i etycznej komunikacji zewnętrznej.


DLA KOGO?

Szkolenie przywództwa opartego na wartościach

przeznaczone jest dla top-menadżerów, menadżerów i specjalistów pracujących w organizacjach biznesowych lub organizacjach pierwszego i trzeciego sektora.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Po ukończeniu szkolenia jego Uczestnicy będą dobrze rozumieli koncepcję zarządzania opartego o wartości. Nauczą się tworzyć misję "organizacji etycznej" w dialogu z przedstawicialami wszystkich poziomów instytucji. Poznają też metody komunikowania misji i wartości organizacji wewnątrz, jak i na zewnątrz instytucji. Odrębna część warsztatu dotyczy budowania "etycznych relacji" w firmie i nauki technik komunikacji podmiotowej/dialogowej.  


PROGRAM SZKOLENIA

1 Czym jest zarządzanie oparte na wartościach – podstawowe założenia.

2 Zmiana sposobu postrzegania efektywnego przywództwa w latach 90-tych. Co naprawdę decyduje o skuteczności firmy? (jej etyka, kapitał początkowy czy strategia?)

3 Koncepcja „etycznych relacji” w instytucji. „Orientacja na relację” zamiast „orientacji na zadaniu”

4 Jak zbudować organizację zarządzaną przez wartości? - koncepcja dr Kena Blancharda i dr Michaela O'Connora – Managing By Values (MBV).

5 Tworzenie misji instytucji opartej o jej wartości. Proces dialog z zarządem, dyrekcją, managementem i poziomem technicznym organizacji.

6 Trening – gra menadżerska tworzenia nowej misji zorientowanej na wartościach.

7 Fazy procesu wdrażania misji – ustanowienie wartości operacyjnych. Etyka na każdym poziomie decyzyjnym i operacyjnym.

8 Promocja działań etycznych wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym.

9 Faza zestrojenia wartości w organizacji - zestrojenie celów osobistych członków organizacji z celami firmy.

10 Trening umiejętności interpersonalnych budujących etyczną kulturę organizacyjną. Komunikacja podmiotowa zamiast instrumentalnej.

11 Zachowania asertywne, które nie naruszają niczyjej godności – trening skutecznych kompetencji.

12 Gra menadżerska – tworzymy mapę działań etycznych w relacjach z klientami i interesariuszami zewnętrznymi.  


METODY SZKOLENIOWE

- Mini-wykłady

- Gry menadżerskie - tworzymy misję organizacji opartą o wartości, tworzymy mapę działań etycznych na zewnątrz

- Trening budowania "relacji etycznych". Umiejętności komunikacyjne.


DARMOWA KSIĄŻKA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje móją książkę "Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne"