Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Leadership for ladies, przywództwo dla kobiet


WPROWADZENIE

Liderami, menadżerami i kierownikami najczęściej zostają mężczyźni... Ale ta tendencja wynika z dominujących w naszej kulturze wzorców kulturowych. W rzeczywistości kobiety posiadają bardzo znaczący potencjał dla rozwoju własnych kompetencji przywódczych i dla skutecznego zarządzania ludźmi. W latach 90-tych XX wieku na świecie bardzo popularne stały się metody przywództwa oparte przede wszystkim na umiejętności budowania bardzo dobrych relacji z ludźmi. Są to metody, które kobiety mogą przyswoić w sposób łatwy, wręcz intuicyjny. Kobiety mają dużo wyższy poziom empatii niż mężczyźni, łatwiej budują relacje i łatwiej wchodzą w interakcje. Na tym szkoleniu Uczestniczki dowiedzą się, jak skutecznie zbudować prawdziwie efektywny styl przywódczy. Poznają też metody efektywnej komunikacji z mężczyznami i dowiedzą się, jak w sposób „bezbolesny” i skuteczny przejmować role społeczne zarezerwowanie rzekomo tylko dla mężczyzn.


DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla kobiet, które piastują stanowiska kierowniczne, lub aspirują do tej roli. Zapraszam właścicielki, prezeski, dyrektorki, kierowniczki, specjalistki. A także kobiety ambitne, które mają odważne plany życiowe.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Na tym szkoleniu jego Uczestniczki poznają współczesene koncepcje efektywnego przywództwa. Są to koncepcje, które kładą ogromny nacisk na rolę relacji w organizacjach. Dlatego też tworzą one pole do działania dla kobiet. To kobiety intuicyjnie i skutecznie potrafią tworzyć bardzo dobre relacje. Na tym szkoleniu Uczestniczki nauczą się: zaawansowanych technik komunikacji, technik skutecznej komunikacji z mężczyznami, etycznych metod perswazji i wywierania wpływu, skutecznej pracy w małych grupach, technik skutecznego motywowania. Zbudują też wewnętrzną postawę asertywną - to wzrost poczucia własnej godności i wiary w siebie.


PROGRAM SZKOLENIA

1 Współczesne kobiety we współczesnych organizacjach. Buntowniczki, feministki czy partnerki w procesie rozwoju?

2 Relacyjny i transformacyjny model przywództwa – przestrzeń dla skutecznych działań kobiet-liderek.

3 Jak „radzić sobie z mężczyznami”. Praktyczne narzędzia wywierania wpływu na mężczyzn w organizacji.

4 Specyficzne różnice pomiędzy stylem komunikacji kobiet a stylem komunikacji mężczyzn.

5 Najważniejsze strategie efektywnej komunikacji z mężczyznami.

6 Reguły efektywnej komunikacji… dla mężczyzn. Jak promować w naszej organizacji wzorce komunikacyjne budujące partnerstwo?

7 Cztery poziomy w komunikacji organizacyjnej. Obserwacje, myśli, emocje, potrzeby. Jak kobiety-liderki mogą implementować komunikację wielopoziomową w instytucji (to bardzo skuteczny model komunikacji).

8 Strategie przywódcze obliczone na radzenie sobie z różnorodnością w organizacji.

9 Komunikacja asertywne – najważniejsza „broń” kobiet liderek.

10 Etyczne metody wywierania wpływu na innych.

11 Efektywne techniki motywowania – siła motywowania pozafinansowego.

12 Kobieta skutecznie zarządzająca pracą w zespole. Trening praktycznych umiejętności.

METODY SZKOLENIOWE

- Mini-wykłady

- Praca indywidualna pracowników

- Symulacje technik komunikacyjnych w parach.

- Praca z trenerem nad doskonaleniem określonych umiejętności.

- Symulacja pracy w małym zespole – gra

menadżerska


DARMOWY E-BOOK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA

Każda Uczestniczka szkolenia otrzymuje mój e-book „Efektywna komunikacja interpersonalna i asertywność menadżerska. Podstawowe narzędzia dla liderów, menadżerów i HR-owców”.