Przywództwo transformacyne i przywództwo charyzmatyczne, Moral leadership, Szkolenia przywództwa dla kobiet, Szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności


Wesprzyj moją akcję!

Wejdź  na:

www.wspieram.to/zapomnianyswiat

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Consulting in-company


Proponuję Państwa organizacji consulting-in company.


W ramach współpracy pracuję w danej instytucji przez ok. 12 h w tygodniu (półtorej dnia szkoleniowego). Moja aktywność polega na:


- poprowadzeniu warsztatu grupowego (ok. 4 godziny zajęć)

- kilku sesjach coachingu indywidualnego (ok. 6 godzin pracy)

- 2 h godzin konsultacji z działem HR lub managementem (analiza wyników pracy, tworzenie strategii działań, modyfikacje)


Dodatkowo poświęcam minimum 5 h tygodniowo na analizę wyników pracy i przygotowanie się do kolejnych sesji.


Zakres tematyczny działań może obejmować następujące obszary:


- projektowanie systemu komunikacji podmiotowej/dialogowej w organizacji

- nauka technik komunikacji odgórnej, oddolnej i poziomej

- projektowanie systemu motywacji poza-finansowej

- przygotowanie do procesu analizy SWOT (może być to analiza będąca częścią procesu planowania strategicznego, analiza działania poszczególnych działów, indywidualna analiza predyspozycji pracowników)

- rozwój umiejętności przywódczych managementu

- tworzenie „mapy rozwoju lidera” dla poszczególnych osób

- przygotowanie do procesu tworzenia misji i wizji organizacji

- implementacja elementów zarządzania opartego na wartościach (stworzenie misji opartej na wartościach, implementacja misji, dialog zarządu z pracownikami mający na celu wdrożenie zarządzania opartego na wartościach)



ZAPRASZAM