Przywództwo transformacyjne, moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Moje książki

"Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne Teoria i praktyka

Wizja, partnerstwo, pokora, miłość do ludzi"


Niniejsza książka bardzo obszernie opisuje fenomen przywództwa transformacyjnego i charyzmatycznego. Czytelnik przeczyta o ewolucji, jaką przeszło na świecie zjawisko przywództwa począwszy od lat dwudziestych XX wieku. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaczęto szukać nowych metod przewodzenia ludźmi. Metod skutecznych i etycznych zarazem. Wtedy właśnie ogromną popularność zyskały nowe style przywództwa, w tym styl transformacyjny i charyzmatyczny. Czytelnik przeczyta w tej książce o najważniejszych założeniach tych metod. Dowie się także, jak rozwinąć swój osobisty styl przywództwa, czyli jak zbudować „mapę rozwoju lidera”. Dodatkowo książka zawiera rozdziały dotyczące zarządzania opartego na wartościach, motywowania pozafinansowego pracowników oraz budowania postawy asertywnej."Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit"


To obszerny poradnik przeznaczony dla polskich instytucji NGO. Czytelnik znajdzie tutaj mnóstwo informacji o planowaniu i zarządzaniu strategicznym, tworzeniu misji i wizji organizacji oraz skutecznym przywództwie. Dowie się, jak budować sprawne zarządy w instytucjach NGO i dbać o dobrą komunikację wewnętrzną.

Książka oparta jest na wiarygodnych badaniach i wieloletnich doświadczeniach ekspertów pracujących w organizacjach typu non-profit. Może stanowić znaczące wsparcie dla członków zarządów, dyrektorów i specjalistów pracujących w polskich instytucjach NGO.
"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki"


"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki" Tomasza Trzcińskiego jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w organizacjach typu non-profit. W tej książce Czytelnik przeczyta o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w instytucjach NGO. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, które stanowią podstawę do planowania i zarządzania strategicznego. W drugiej części książki Czytelnik znajdzie praktyczną propozycję procesu planowania strategicznego, jaki można zastosować w polskich organizacjach typu non-profit.