Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne, Moral leadership, szkolenia komunikacji wewnętrznej w organizacji, szkolenia asertywności

LEADERHEART PUBLISHING

tomasz@leadermore.pl

Moje książki

"Przywództwo transformacyjne i charyzmatyczne Wizja, partnerstwo, pokora, miłość do ludzi"


Będzie to jedna z pierwszych tego typu książek na polskim rynku wydawniczym. Czytelnik przeczyta w niej o stylach przywództwa tranformacyjnego i przywództwa charyzmatycznego. Dowie się, jakie są cechy osobowościowe i behawioralne liderów transformacyjnych i/lub charyzmatycznych.

Pozna też metody kształtowania tego typu stylu przywództwa.

Odrębna część książki poświęcona będzie komunikacji efektywnych liderów i sztuce skutecznego motywowania ich otoczenia.


Książka ukaże się na początku 2018 roku.


UWAGA! Pre-order - zamów książkę w twardej odbwolucie z moją dedykacją. Zapłacisz przy odbiorze przesyłki. Cena: 59 zł (wysyłka gratis)


Zamów pisząc na:

tomasz@leadermore.pl


"Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit"


To obszerny poradnik przeznaczony dla polskich instytucji NGO. Czytelnik znajdzie tutaj mnóstwo informacji o planowaniu i zarządzaniu strategicznym, tworzeniu misji i wizji organizacji oraz skutecznym przywództwie. Dowie się, jak budować sprawne zarządy w instytucjach NGO i dbać o dobrą komunikację wewnętrzną.

Książka oparta jest na wiarygodnych badaniach i wieloletnich doświadczeniach ekspertów pracujących w organizacjach typu non-profit. Może stanowić znaczące wsparcie dla członków zarządów, dyrektorów i specjalistów pracujących w polskich instytucjach NGO.


"Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: Od teorii do praktyki"


Ta książka jest obszernym podręcznikiem planowania i zarządzania strategicznego w organizacjach typu non-profit. W tej książce Czytelnik przeczyta o historii tej metody i korzyściach, jakie wynikają z zastosowania jej w instytucjach NGO. Pierwsza część książki zawiera opis teorii, które stanowią podstawę do planowania i zarządzania strategicznego. W drugiej części książki Czytelnik znajdzie praktyczną propozycję procesu planowania strategicznego, jaki można zastosować w polskich organizacjach typu non-profit.


Cena: 62 zł (wysyłka gratis)


Zamów pisząc na:

tomasz@leadermore.pl